MS " Svealand"
Destinasjon Dag
Tromsø Mandag
Myre Tirsdag
Sortland Etter avtale
Bodø Onsdag / Torsdag
Sandnessjøen Etter avtale
Kristiansund Etter avtale/Lørdag
Ålesund Etter avtale/Lørdag
Florø Etter avtale/Lørdag
Bergen Søndag
Haugesund/Karmøy Mandag
Stavanger Etter avtale/Mandag
Fiskå (Tau) MandagEidshaug Rederi AS
Postadresse: Nernesveien 27 7940 Ottersøy | Besøksadresse: Strandgata 17 b 7900 Rørvik | E-post: rederi@eidshaug.no | fakturamottak@eidshaug.no

Tlf: 743 97 166 | Faks: 74 39 71 44 | Reder: 905 26 617

Containerskip | Frakt av fiskefor | Frakt av fryselast | Fraktbåt | Sjøtransport langs Norskekysten | Sjøtransport av stykkgods

MS "Svealand"
Destinasjon Dag
Fiskå (Tau) Mandag
Stavanger Etter avtale/Mandag
Haugesund/Karmøy Mandag
Bergen Tirsdag
Florø Etter avtale/ Onsdag
Ålesund Etter avtale/ Onsdag
Kristiansund Etter avtale/ Onsdag
Trondheim Torsdag / fredag
Sandnessjøen Etter avtale/Lørdag
Bodø Lørdag / Søndag
Sortland Etter avtale/Søndag
Harstad Mandag
Tromsø Mandag
Hammmerfest (Polarbase) (NB! Kun etter avtale!)