Sjøtransport av stykkgods

Stykkgods er last som fraktes i enheter som kan håndteres av kran eller kjøretøyer. Stykkgodset vil typisk være i fat, store sekker eller på paller. Slik frakt skjer for det meste med stykkgodsskip, jernbane eller lastebil. Sjøtransport av stykkgods er en velegnet transportmetode.
Eidshaug Rederi AS har containerskip som går langs norskekysten. Våre containerskip frakter stykkgods, fryselast og fiskefor. I tillegg kan våre containerskip frakte formel. Med våre containerskip kan vi tilby effektiv logistikk av stykkgods langs norskekysten for våre kunder.

Stykkgods skiller seg fra partilast ved at det som regel har mindre enhetsvekt og volum. Som oftest fordeles stykkgodset i standardiserte, større enheter på terminaler før utsendelse fra en region og disse enhetene kan refordeles underveis, før de til slutt distribueres fra en terminal.

Ta kontakt med Eidshaug Rederi as for mer informasjon om sjøtransport av stykkgods langs Norskekysten.