Sjøtransport langs Norskekysten

Norskekysten er langstrakt. Norskekysten er definert som kystlinja Norge har mot Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Norskekysten er om lag 2 650 kilometer lang. Mye av rikdomen i Norge er knyttet til den lange kystlinjen som oljeproduksjon, fiske og sjøtransport. Å frakte gods på veier har alltid vært komplisert. Derfor har sjøtransport langs Norskekysten vært en foretrukket metode for transport i Norge.
Eidshaug Rederi as fortsetter den stolte tradisjonen med sjøtransport langs Norskekysten.

Ta kontakt med Eidshaug Rederi as for mer informasjon om sjøtransportlangs Norskekysten.