Fraktbåt mellom Stavanger og Tromsø

Fraktbåt er et godt alternativ til å transportere gods på vei. Samfunnsmessig er det veldig viktig å fjerne vogntog på et allerede sprengt veinett. Eidshaug Rederi AS har containerskip som går langs norskekysten. Vi transporterer godstrafikk langs kysten mellom Stavanger og Tromsø. Våre containerskip frakter stykkgods, fryselast og fiskefor. I tillegg kan våre containerskip frakte formel.

Med fraktbåt tilbyr vi effektiv logistikk langs norskekysten for våre kunder.

Ta kontakt med Eidshaug Rederi as for mer informasjon om godstrafikkmed fraktbåt mellom Stavanger og Tromsø.