Sjøtransport langs Norskekysten

Norskekysten er langstrakt. Norskekysten er definert som kystlinja Norge har mot Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Norskekysten er om lag 2 650 kilometer lang. Mye av rikdomen i Norge er knyttet til den lange kystlinjen som oljeproduksjon, fiske og sjøtransport. Å frakte gods på veier har alltid vært komplisert. Derfor har sjøtransport langs Norskekysten vært en foretrukket metode for transport i Norge.
Eidshaug Rederi as fortsetter den stolte tradisjonen med sjøtransport langs Norskekysten.

Ta kontakt med Eidshaug Rederi as for mer informasjon om sjøtransportlangs Norskekysten.
Eidshaug Rederi AS

Postadresse:
Nernesveien 27
7940 Ottersøy

Besøksadresse:
Strandgata 17 b
7900 Rørvik

E-post rederi@eidshaug.no

Tlf 74 39 71 66
Faks 74 39 71 44
Rederi 90 52 66 17