Frakt av fryselast – Stavanger til Tromsø

Frakt av fryselast er et av våre produktområder.
Eidshaug Rederi as er en leverandør av fryselast i området Stavanger til Tromsø.

Ta kontakt med Eidshaug Rederi as for mer informasjon om frakt av fryselast.
Eidshaug Rederi AS

Postadresse:
Nernesveien 27
7940 Ottersøy

Besøksadresse:
Strandgata 17 b
7900 Rørvik

E-post rederi@eidshaug.no

Tlf 74 39 71 66
Faks 74 39 71 44
Rederi 90 52 66 17